Paszporty i czipy

W Specjalistycznym Centrum Weterynaryjnym wydawane są paszporty dla psów, kotów i fretek niezbędne przy przewozie zwierzęcia przez granicę. Psy i koty poniżej trzeciego miesiąca życia nie mogą być przewożone do innych krajów Unii Europejskiej, chyba że kraj docelowy dopuszcza taką możliwość. Warunkiem wydania paszportu jest oznakowanie zwierzęcia przez implantację mikroczipa (wykonywaną na bieżąco ) oraz zaszczepienie zwierzęcia przeciwko wściekliźnie. Czip wprowadzany jest pod skórę przy pomocy specjalnej strzykawki, a zabieg ten jest bezbolesny.

Przy wyjeździe do Szwecji lub Norwegii wymagane jest na 10 dni przed planowanym wjazdem zwierzęcia na terytorium Szwecji lub Norwegii  odrobaczenie preparatem zawierającym praziquantel.

Władze Norwegii wymagają powtórnego odrobaczenia w ciągu 7 dni po wjeździe do tego kraju, a oba odrobaczenia muszą być odnotowane w paszporcie zwierzęcia przez lekarzy weterynarii. Władze Szwecji zalecają zaszczepienie zwierząt przeciwko nosówce i leptospirozie. Osoby planujące wyjazd z psem do Szwecji na  Wystawę Psów muszą poddać się tej samej procedurze.

Informujemy, że Urząd Miasta Opola finansuje obecnie kolejny etap akcji czipowania psów z terenu miasta. Warunkiem bezpłatnego zaczipowania jest zameldowanie właściciela w Opolu i okazanie dowodu osobistego.