Anestezjologia

Anestezjologia to dziedzina medycyny weterynaryjnej zajmująca się przygotowaniem chorego zwierzęcia do operacji, przeprowadzeniem i kontrolą znieczulenia (wyłączenie odczuwania bólu w części ciała lub w całym organizmie).

Lekarz anestezjolog w celu zminimalizowania ryzyka związanego z zabiegiem wykonuje badanie przedanestetyczne składające się z dokładnego wywiadu i starannego badania ogólnego. Na podstawie zebranych informacji decyduje o konieczności i rodzaju leczenia wstępnego, terminie wykonania operacji, wyborze metody znieczulenia (znieczulenie infuzyjne lub wziewne) i zakresie nadzoru okołooperacyjnego.

Na sali operacyjnej, po wykonaniu znieczulenia, anestezjolog nadzoruje pacjenta w trakcie operacji, podtrzymuje znieczulenie poprzez podawanie kolejnych dawek leków oraz zapobiega lub leczy stany mogące doprowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta. Nadzór polega na monitorowaniu parametrów życiowych takich jak tętno, ciśnienie tętnicze, saturacja krwi, częstotliwości oddechów i temperatury ciała.

Zadaniem anestezjologa w okresie pooperacyjnym jest głównie zapobieganie bólowi i powikłaniom np. depresji oddechowej i wymiotom. Wydanie pacjenta po zabiegu poprzedzone jest rozmową z właścicielem, w trakcie której omówione zostają zalecenia dotyczące opieki pooperacyjnej oraz objawy których wystąpienie jest wskazaniem do natychmiastowego kontaktu z lekarzem weterynarii. Ustalony zostanie również termin wizyty kontrolnej.