Dermatologia

Choroby skóry są najczęstszym powodem, dla którego właściciele przyprowadzają swoje zwierzęta do Kliniki. Z powodu dużej powierzchni skóry narażona jest ona na działanie różnych czynników środowiskowych począwszy od nasłonecznienia powodującego zapalenie skóry, poprzez działanie alergenów środowiskowych, urazy ciał obcych (drzazgi, kłosy traw, piasek, szkło), liczne czynniki bakteryjne, grzybicze i pasożytnicze, zapalenia spowodowane niewłaściwym żywieniem, po odmrożenia i zapalenia spowodowane rozsypywaniem soli w zimie. Istnieje cala gama schorzeń skóry spowodowana reakcją autoimmunologiczną, zaburzeniami hormonalnymi, na nowotworach kończąc. Dlatego istnieje konieczność stosowania systematycznego postępowania diagnostycznego, które umożliwi lekarzowi weterynarii postawienie prawidłowego rozpoznania i zaordynowanie skutecznego leczenia.

Schemat postępowania:

 1. Zebranie wywiadu od właściciela dotyczącego czasu rozpoczęcia i sposobu rozwijania zmian, kontaktu z innymi zwierzętami, żywienia, zabiegów pielęgnacyjnych, szczepień ochronnych i odrobaczania oraz reakcji na dotychczas przyjmowane leki.
 2. Przeprowadzenie badania klinicznego i badań dodatkowych.
 3. Badanie dermatologiczne
  • ocena nasilenia świądu, występowania zmian zapalnych na skórze
  • wykonanie testów diagnostycznych
   • próby z przylepcem
   • badanie włosa
   • badanie skóry w świetle lampy Wooda
   • badanie zeskrobiny skóry
   • badanie cytologiczne
 4. Postawienie podejrzenia i diagnozy różnicowej
 5. Wykonanie testów
  • biopsji
  • badania histopatologicznego
  • testów hormonalnych
 6. Ustalenie ostatecznej diagnozy i zaordynowanie leczenia

Należy podkreślić konieczność długotrwałej terapii, gdyż efekty leczenia przeciwbakteryjnego obserwuje się najwcześniej po około trzech tygodniach stosowania leku, a efekty zmiany diety wymagają jej stosowania przez sześć do ośmiu tygodni. Niezwykle ważne jest odbywanie zalecanych wizyt kontrolnych.