Kardiologia

Badanie kardiologiczne rozpoczynamy od dokładnego wywiadu z właścicielem psa oraz badania klinicznego.

EKG – najczęściej wykonywane sprawdzenie zapisu czynności elektrycznej serca. Na jego podstawie oceniamy rytm serca oraz stwierdzamy zaburzenia skurczu komór i przedsionków.

Echo serca – pozwala ocenić wielkość przedsionka i komór serca oraz obejrzeć pracę mięśnia sercowego i budowę zastawek.

RTG – obrazuje położenie serca w klatce piersiowej. Na jego podstawie oceniamy wielkość serca, kształt oraz przebieg dużych naczyń krwionośnych. Mamy możliwość oglądania obrazu płuc oraz zmian w tchawicy i oskrzelach.

Około 5% psów cierpi na niewydolność układu krążenia. Najczęściej diagnozowane są niedomykalność zastawki dwudzielnej i kardiomiopatia rozstrzeniowa, która zazwyczaj jest spotykana u psów dużych ras. W kardiologii stosuje się schemat rozpoznawania oparty na badaniu klinicznym (oględziny, badanie palpacyjne, opukiwanie, osłuchiwanie) oraz najczęściej spotykanych objawach:

  • Kaszel jest objawem częstym w kardiologii występującym u chorych na serce psów, natomiast koty chore na serce nie kaszlą.
  • Duszność jest bardzo wczesnym i ważnym objawem braku tolerancji na wysiłek.
  • Sinica – w związku z przeciążeniem serca występuje zasinienie błon śluzowych.

W oparciu o prawidłową diagnozę z wykorzystaniem badań dodatkowych (RTG, USG – echo serca, EKG) stosuje się leczenie, które zmierza do zmniejszenia częstotliwości kaszlu, wzrostu tolerancji wysiłkowej oraz zmniejszenia objawów duszności i obrzęku płuc, co przyczynia się do lepszego komfortu życia naszych zwierząt.