Onkologia

Onkologia jest trudnym tematem, gdyż cierpienie zwierzęcia zaatakowanego przez nowotwór staje się udziałem właściciela. Najważniejsza jest szybka diagnoza, która umożliwi właściwe rozpoznanie i podjęcie leczenia.

W diagnostyce onkologicznej wykorzystujemy:

Badania cytologiczne pozwalające rozróżnić zmiany nowotworowe od zmian zapalnych:

  • preparaty odciskowe
  • badanie płynów z jam ciała
  • biopsję aspiracyjną cienkoigłową

Badanie histopatologiczne pozwalające ocenić stopień złośliwości histologicznej nowotworu

Badania dodatkowe:

  • badanie morfologiczne krwi (leukocytoza, niedokrwistość, trombocytopenia)
  • badanie biochemiczne surowicy lub osocza (hipoglikemia, hiperglikemia)
  • RTG klatki piersiowej
  • USG

Leczenie chirurgiczne oraz leczenie za pomocą cytostatyków podejmujemy w porozumieniu z właścicielem po szczegółowej ocenie pacjenta, określeniu stadium choroby oraz ustaleniu rokowania. Nowoczesna terapia daje nadzieję na wydłużenie czasu przeżycia oraz poprawienie jakości życia poprzez zmniejszenie objawów bólowych.